2014

Yıl VI, Sayı 1-1, Ocak 2014 Kültürümüzde İsim, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun İÇİNDEKİLER KİŞİ ADLARI Emine Gürsoy Naskali, İki Cinse Ortak Olan Kişi Adları / Personal Names Common to Males and Females Nesrin Bayraktar, Türkçede Kişi Adlarında Renk Adları / Colour Names in Turkish Personal Names Hilal Oytun Altun, Polonya Tatarlarında KişiContinue reading “2014”

2013

Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun İÇİNDEKİLEREmine Gürsoy Naskali, GirişMEVSİMLER VE MEKÂN1 M. Baha Tanman, Türk Mimarisinde Mevsimler [Sayfa sayısı: 30; Kaynak sayısı: 56]TANRILAR KATINDA MEVSİMLER2 Meral Hakman, Anadolu Tanrılarının Tabiat İle İlişkisi Üzerine Bir Gözlem [Sayfasayısı: 18; Kaynak sayısı: 42]MEVSİMLER, İNANÇLAR VE UYGULAMALAR3Continue reading “2013”

2012

Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012, Kültürümüzde Toprak, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun İÇİNDEKİLEREmine Gürsoy Naskali, Giriş [I]PİŞMİŞ TOPRAK1 Buket Acartürk, Toprağın Binlerce Yıllık Macerası [1-17]2 Deniz Onur Erman, Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı [18-33]3 İrem Çalışıcı Pala, Osmanlı Sarayında Dinin ve Bazı İnançların Etkisiyle Pişmiş ToprakYiyecek Eşyası Kullanımı [34-50]4 MunaContinue reading “2012”

2011

Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun İÇİNDEKİLEREmine Gürsoy Naskali, SunuşARICILIK MONOGRAFİLERİ1 Mustafa Karataş, Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri [ 1-16 ]2 Necat Çetin, Torbalı’da Arıcılık [ 17-27 ]ANTİK ANADOLU’DA BAL3 Dinçer Savaş Lenger, Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal [ 28-35 ]4 Sedat Erkut, Hititler’de ArıContinue reading “2011”

2010

Yıl II, Sayı 1, Ocak 2010 “Kültür Tarihimizde Yarış, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun ” İÇİNDEKİLEREmine Gürsoy Naskali, Giriş [I-III]DESTANLARDA YARIŞ1 Mehmet Aça, Berna Olgunsoy, Tıva Kahramanlık Destanlarında Sınama ve Yarışlar[ 1-18 ]2 Salih Mehmet Arçın, Tıvaca Bir Destan: Haan-Tögüldür ve Yarış [ 19-29 ]MASALLARDA YARIŞ3 Sedat Adıgüzel, Bazı Azerbaycan Masallarında Yarış veContinue reading “2010”

2009

Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2009 Türk Kültüründe Av, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun İçindekiler Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I-III] Av Merasimleri Fuzuli Bayat, Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş [1-11] Sevim Yılmaz-Önder, Oğuz Resmi ile Avlanma [12-21] Mustafa Nuri Türkmen, Osmanlıda Av Seferleri [22-32] Alev Özbil, Üç Yabancının Kaleminden Avcı MehmedContinue reading “2009”

Yayın

Değerli meslektaşım,  Şans oyunlarıkonulu çalışmaya / yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum. Çalışmanın amacı kültürümüzde şans oyunları konusundaki birikimin tespit edilmesidir. Kaynaklarda ve edebiyat metinlerindeki kayıtlar, şans oyunlarının çeşidi, kızma birader gibi oyunların kökeni, oyun malzemesinin üreticileri, zar, zar tutmak, şans oyununu müptelaları, mekanlar, oyunlarda kullanılan terminoloji, şans ile ilgili kavramların dilde ifade biçimleri, etimolojiler, vb. gibiContinue reading “Yayın”