2014

Yıl VI, Sayı 1-1, Ocak 2014 Kültürümüzde İsim, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER

KİŞİ ADLARI

AD VERME GELENEKLERİ

LAKAPLAR

YER ADLARI

NESNELERE VERİLEN ADLAR

HAYVAN ADLARI


Yıl VI, Sayı 1-2, Ocak 2014 Kültürümüzde Hayvanlara Ağıt, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER


Yıl VI, Sayı 2, Temmuz 2014 Kültürümüzde Efe, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER

KAVRAMLAR, TANIMLAR VE TÖRENLER

BELGELER, ANILAR, HAYATLAR

SÖYLEŞİLER

EFE DESTANLARI

SİNEMADA EFELER

GÖRSEL SANATTA EFELER

GAZETELERDE ZEYBEKLER

2013

Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş
MEVSİMLER VE MEKÂN
1 M. Baha Tanman, Türk Mimarisinde Mevsimler [Sayfa sayısı: 30; Kaynak sayısı: 56]
TANRILAR KATINDA MEVSİMLER
2 Meral Hakman, Anadolu Tanrılarının Tabiat İle İlişkisi Üzerine Bir Gözlem [Sayfa
sayısı: 18; Kaynak sayısı: 42]
MEVSİMLER, İNANÇLAR VE UYGULAMALAR
3 Yasemin Özdemir, Anadolu Güneş Saatleri [Sayfa sayısı: 27; Kaynak sayısı: 43]
4 Mükerrem Bedizel Zülfikar Aydın, Osmanlı Dönemi Ziraat Eserlerinde Gök Cisimleri Tarım, İklim – Tarım, Mevsim – Tarım İlişkileri [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 13]
5 Fadime Tikbaş Apak, Rize – Çamlıhemşin Örneğiyle Mevsimlere İlişkin İnanç,
Bayram ve Ritüeller
[Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 17; Kaynak kişi sayısı: 6]
6 Ali Demirsoy, Bir Astronomi – Mühendislik – Kadastro Harikası: Kemaliye Sulama
(Su Yönetim) Sistemi
[Sayfa sayısı: 6]
KELİMELERDE MEVSİM
7 Bahtiyar Aslan, Türk Şiirinde Kar Ögesi [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 18]
8 Makbule Sarıkaya, Gürbüz Türk Çocuğu ve Mevsimler [Sayfa sayısı: 16; Kaynak
sayısı: 45]
9 Macit Balık, Latife Tekin’in Romanlarında Ekolojik Duyarlılık ve Çevreci Eleştiri
[Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 17]
10 Murat Mat, “Harman” Adının Etimolojisi ve Zaman Anlamı [Sayfa sayısı: 7; Kaynak
sayısı: 25]
11 Ertan Besli, Eski ve Orta Türkçe İklim ve Mevsim İsimlerinin Lügatçesi [Sayfa sayısı:
21; Kaynak sayısı: 14]
12 Hasan Köksal, Doğa Olaylarını Gözlemleyerek Yapılan Tahminler: Melhameler
[Sayfa sayısı: 19; Kaynak sayısı: 9]
COĞRAFYADA MEVSİM
13 Nurten Günal, Türkiye’de İklimin Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri [Sayfa
sayısı: 22; Kaynak sayısı: 26]
14 Nurten Günal, Türkiye’de Kar Yağışı, Karın Yerde Kalma Süresi ve Daimi Kar Sınırı
[Sayfa sayısı: 13; Kaynak sayısı: 24]


Yıl V, Sayı 2, Temmuz 2013 Kültürümüzde Yemin, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I]
DEVLETTE YEMİN
1 Necdet Öztürk, 15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde İlginç Ant/Yemin Kayıtları
[Sayfa sayısı: 11; Kaynak sayısı: 6]
2 Güler Yarcı, Osmanlıda Yemin ve Tahlif
[Sayfa sayısı: 41; Kaynak sayısı: 29, Arşiv belgeleri: 74]
ÖRF VE RİTÜELLERDE YEMİN
3 Ali Duymaz, Berna Ayaz, Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık
İlişkilerinde Ant

[Sayfa sayısı: 28; Kaynak sayısı: 25; Kaynak Kişi Sayısı: 24]
4 Erhan Aktaş, Türklerde ve Macarlarda Ant İçme ve Kan Kardeşliği
[Sayfa sayısı: 5; Kaynak sayısı: 14]
İNANÇLAR, TABULAR VE YEMİN
5 Caner Işık, İkrar Cemi ve Ritüelleri
[Sayfa sayısı: 18; Kaynak sayısı: 5]
6 Erkan Demir, Üç Ant Bir Günde, Yalan Üçü de
[Sayfa sayısı: 7; Kaynak sayısı: 1]
7 İsa Yüceer, Kur’an’da Kasem ve Yemin Lafızları
[Sayfa sayısı: 10; Kaynak sayısı: 1]
MİLLETE YEMİN
8 Işılay Işıktaş Sava, 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi
[Sayfa sayısı: 13; Kaynak sayısı: 13]
YEMİN SÖZLERİ
9 Gülşen Özçakman, Eylem-Söz Dönüşümünde Ant
[Sayfa sayısı: 6; Kaynak sayısı: 15]
10 Bahadır Güneş, Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Türkleri Ağzında
Yeminlerin Kullanılışı

[Sayfa sayısı: 15; Kaynak sayısı: 23: Kaynak Kişi Sayısı: 2]
11 Canser Kardaş, Bilal Altan, Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu
Örneği

[Sayfa sayısı: 11; Kaynak sayısı: 9; Kaynak Kişi Sayısı: 18]
12 Anna Grabolle-Çeliker, “May the Bread Shred Me into Tiny Bits” – Oaths in Kurmanji
Kurdish from The Van Region

[Sayfa sayısı: 9; Kaynak sayısı: 8]
13 Orçun Ünal, “Ant” Kelimesinin Kökeni Üzerine
[Sayfa sayısı: 8; Kaynak sayısı: 18]
14 Caşteğin Turgunbayer, Kırgızlarda Bir Gelenek Olarak Yemin Etme ve Yemin için
Kullanılan Kelimeler

[Sayfa sayısı: 15; Kaynak sayısı: 25]

2012

Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012, Kültürümüzde Toprak, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I]
PİŞMİŞ TOPRAK
1 Buket Acartürk, Toprağın Binlerce Yıllık Macerası [1-17]
2 Deniz Onur Erman, Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı [18-33]
3 İrem Çalışıcı Pala, Osmanlı Sarayında Dinin ve Bazı İnançların Etkisiyle Pişmiş Toprak
Yiyecek Eşyası Kullanımı
[34-50]
4 Muna Silav Utkan, Çatalhöyük [51-61]
TOPRAK HUKUKU
5 Sevim Yılmaz Önder, 14. Yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü
[62-79]
6 Sedat Erkut, Esma Reyhan, Hititlerde Toprak Edinme ve Arazi Bağış Belgelerinden
Örnekler
[80-86]
7 Güler Yarcı, Osmanlı Maliyesinde Toprak Bastı Vergisi [335-375]
ZİRAAT
8 Makbule Sarıkaya, Türkiye’de Zirai Eğitime Bir Örnek: Kalender Ziraat Yurdu
[87-101]
TOPRAK COĞRAFYASI
9 Güven Şahin, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Toprak Araştırmaları [102-118]
10 Taner Okan, Orhan Sevgi, H. Barış Tecimen, Türkiye’de Toprak Kullanma ve Koruma
Kültürü
[119-131]
TOPRAĞIN İNSANLARI
11 Ali Asker Bal, Toprak Kesilen Bedenler; Neşet Günal’ın Kırsal Yaşam Manzaraları
[132-140]
12 Nigar Pösteki, Türk Sinemasında Toprak Mülkiyetine Bakış [141-171]
EDEBİYATTA TOPRAK
13 Ebru Burcu Yılmaz, Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana Romanında Toprağın Dili
[172-182]
14 Namık Kemal Şahbaz, Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiirlerinde Toprak Teması ve Sakarya
Meydan Savaşı’nın “Ve Toprak”ı
[183-192]
SÖZLÜKTE “TOPRAK”
15 İsa Yüceer, Kur’an’da Toprak ve Yeryüzü Lafızları [193-206]
16 G. Selcan Sağlık Şahin, Türkmen Türklerinde Toprak [207-221]
17 Orhan Sevgi, O. Yalçın Yılmaz, H. Barış Tecimen, Taner Okan, Türklerde Toprak
Bilgisinin Kökenleri
[222-234]
18 H. Barış Tecimen, Orhan Sevgi, Taner Okan, Türkiye Türkçesinde Geleneksel Toprak
Bilgisi
[235-247]
TOPRAK VE İNANÇLAR
19 Aynur İnce, Anadolu’da Alevî-Bektaşî Geleneğinde Kerbelâ Toprağının Kullanımı
[248-258]
20 Metin Eren, Türk Kültüründe Ölüm ve Toprakla İlgili İnanış ve Ritüeller [259-271]
21 Ayşe Güç Işık, Müslüman-Yezidi İlişkileri Örneğinde Arındırıcı Bir Madde Olarak
Toprak
[273-280]
TOPRAK VE ŞİFA
22 Yasemin Demircan, Tıyn-ı Mahtûm: Akdeniz Dünyasının Mucize Toprağı [281-295]
23 Canser Kardaş, Şırnak Türbelerinde Toprakla İlgili Uygulamalar [296-301]
GELENEKTE “TOPRAK”
24 Gülpınar Akbulut, Türk Kültüründe Toprak Yeme Alışkanlığı (Jeofaji): Arguvan’dan
Örnek Bir Çalışma
[302-315]
25 Pınar Kasapoğlu Akyol, Kullanım Şekilleri ve Geleneğiyle Kültürümüzde Toprak
[316-334]
26 Yasemin Bulut, Toprak, Kum, Balçık, Çamur, Kil ve Mil Üzerine [375-386]


Yıl IV, Sayı 2-1, Temmuz 2012 “Kültürümüzde Tebdil-i Kıyafet”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
METAMORFOZ KELİMELERİ
1 Murat Elmalı, Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz [1-34]
İNANÇLARDA KALIP DEĞİŞTİRME
2 İrvin Cemil Schick, (çev. Pelin Tünaydın), Tebdil-i Kıyafet, İrtidad ve İhtida [35-45]
3 Caner Işık, Halk İnançlarında Kalıp Değiştirme, Ruh Göçü [46-60]
4 Ahmet Koçak, Hayatın Ölümden Sonra Uçuşa Tebdili [61-95]
EDEBİYATTA TEBDİL-İ KIYAFET
5 Simge Özer Pınarbaşı, Türk Kültüründe Kuşa Dönüşen Kadınlar [96-103]
6 Nuran Tezcan, Divan Edebiyatında Aşk, Kadın Kahramanlar ve Kıyafet Değiştirme
Motifi
[104-117]
7 Reza Khalily, Azerbaycan Masallarında Şah Abbas’ın Tebdil-i Kıyafetleri [118-139]
8 Namık Kemal Şahbaz, Ovidius’un “Metamorphoses” Adlı Eserini Türkçeye İlk Çevirisi
ve Salih Zeki Aktay’ın Çevirileri Üzerine
[140-150]
MODA KIYAFET
9 Makbule Sarıkaya, “Resimli Ay”da Kıyafet [151-173]
TRANSVESTİZM
10 Mehmet Ali Yolcu, Koryak ve Çukçi Şamanlığında Transvestizm [174-189]


Yıl IV, Sayı 2-2, Temmuz 2012 Kültürümüzde Marangozluk, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
MARANGOZLUK KELİMELERİ
1 Nurgül Moldalieva, Kırgız Kültüründe “Cıgaççılık (Marangozluk)” ve “Boz Üy” ile
İlgili Kelimeler Üzerine
[1-15]
MARANGOZLUK GELENEĞİ
2 Canser Kardaş, Cizre’de Geleneksel Üretim Yapan Marangozlar [16-23]
3 Seher Tetik Işık, Recep Uslu, Türk Müziğinde Ağaç ve Çalgı Yapım Bibliyografyası
[24-41]
MASALLARDA MARANGOZLUK
4 Saim Sakaoğlu, Masallarımızda Marangozluk Kavramı [42-49]

2011

Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Sunuş
ARICILIK MONOGRAFİLERİ
1 Mustafa Karataş, Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri [ 1-16 ]
2 Necat Çetin, Torbalı’da Arıcılık [ 17-27 ]
ANTİK ANADOLU’DA BAL
3 Dinçer Savaş Lenger, Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal [ 28-35 ]
4 Sedat Erkut, Hititler’de Arı ve Bal [ 36-39 ]
BAL VE BALMUMU
5 Arzu Kılınç, 19. Yüzyılda Karadeniz’de Üretilen Bal ve Balmumu [ 40-56 ]
HELVA
6 Alev Özbil, Edirne’nin Gaziler Helvası ve Helva Sohbetleri [ 57-62 ]
LAFINIZI BALLA
7 Ayşe Nur Kırgız Sağın, Yunus Emre’nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan [ 63-68 ]
8 Fatma Pekşen, Divriği Kültüründe Arı ve Bal [ 69-85 ]
9 Eyup Sertaç Ayaz, Türkiye Türkçesinde Arı ile İlgili Atasözleri ve Deyimler [ 86-101 ]
ARI SEMBOLÜ
10 Mehmet Kahyaoğlu, Hanedan Sembolü Olarak Arı [ 102-108 ]
ARILAR
11 Rikap Yüce, Balarısı (Apis Mellifera Linnaeus, 1758)’nın Üremesi ve Sosyal Yaşantısı
[ 109-117 ]
12 Zeynel Arslangündoğdu, Bal Arısı (Apis mellifera L., 1758) [ 118-129 ]
ÇEVİRİ
13 Edward Tryjarski (çev. Ayşe Nur Kırgız Sağın), Türklerde Arıcılık [ 130-161 ]


Yıl III, Sayı 1/2, Ocak 2011 Kültürümüzde İntikam, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Sunuş
TARİHTEN ÖRNEKLER
1 Neslihan Koç Keskin, 17. Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın
İntikamı
[ 162-172 ]
2 Sevim Yılmaz Önder, Vengeance in the Chronicles Written in Old Anatolian Turkish
[ 173-211 ]
3 Samira Kortantamer, Şecer ud-Durr’un İntikamı [ 212-218 ]
DESTANLARDA İNTİKAM
4 Abdulselam Arvas, Kırgız Destanlarında İntikam Duygusu ve İntikam Biçimleri
[ 219-233 ]
İNTİKAM SÖZLERİ
5 Özlem Demirel Dönmez, Divanü Lûgati’t Türk ve Kutadgu Bilig’de İntikam Kelimeleri
[ 234-241 ]
6 Bahadır Güneş, Genel Ağ Sözlüklerinde İntikam/Öç ve İlgili Kavramların Ele Alınışı
[ 242-254 ]
7 Gülcan Çolak Bostancı, Bir İntikam Hançeri Olarak Kelimeler [ 255-275 ]
EDEBİYATTA İNTİKAM
8 Fatih Yıldız, Hiciv Oklarına Çekilen Kılıç: Nef’î’nin Ölümü [ 276-290 ]
9 Nebahat Yusoğlu, Ahmet Midhat Efendi’nin Macera Romanlarında İntikam [ 291-301 ]
10 Mevhibe Coşar, İntikam: Öznesi de Nesnesi de Mağdur Bir Duygu [ 302-309 ]
11 Elmas Şahin, “Mektup Aşkları”nda İntikam [ 310-321 ]
12 Hikmet Koraş, Rauf Parfi’nin Şiirlerinde İntikam [ 322-352 ]
İNTİKAM GELENEKLERİ
13 Sahure Çınar, Erzurum Hamamlarında İntikam [ 353-358 ]
14 Mustafa Güneş, Tasavvuf Kültüründe İntikam (Erzurumlu İbrahim Hakkı Örneği)
[ 359-367 ]
15 Elmira G. Cahiyeva, Kumuklarda Kan Davası Geleneği [ 368-371 ]


Yıl III, Sayı 2, Temmuz 2011 Kültürümüzde Kasaplık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I]
KASAPLIK GELENEĞİ
1 Pınar Kasapoğlu Akyol, Çorum’un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında
Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Kasaplık Kültürüne Bir Bakış
[ 1-23 ]
2 Baktıbek İsakov, Kırgız Konar Göçerlerinde Kasaplık Geleneği: At Kesme Âdeti [ 24-31 ]
KASAPLIK ALETLERİ
3 Priscilla Mary Işın, Kasaplık Aletleri [ 32-52 ]
OSMANLI MİNYATÜRÜNDE KASAPLIK
4 Ebru Zeren, Gözde Sazak, Osmanlı Minyatüründe Kasaplık [ 53-78 ]
EDEBİYATTA KASAPLIK
5 Fuzuli Bayat, Köroğlu Destanında Kasapoğlu [ 59-88 ]
6 Yunus Kaplan, Divan Şiirinde Kasaplık [ 89-102 ]
SÖZLÜKTE “KASAP”
7 Bülent Özkan, Güncel Türkçe Sözlük’te “kasap” Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem
Araştırması
[103-118]

2010

Yıl II, Sayı 1, Ocak 2010 “Kültür Tarihimizde Yarış, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun ”

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I-III]
DESTANLARDA YARIŞ
1 Mehmet Aça, Berna Olgunsoy, Tıva Kahramanlık Destanlarında Sınama ve Yarışlar
[ 1-18 ]
2 Salih Mehmet Arçın, Tıvaca Bir Destan: Haan-Tögüldür ve Yarış [ 19-29 ]
MASALLARDA YARIŞ
3 Sedat Adıgüzel, Bazı Azerbaycan Masallarında Yarış ve Rekabet [ 30-38 ]
4 Ayten Atay, Nogay Masallarında Yarış [ 39-46 ]
5 Hüseyin Baydemir, Özbek Folklorunda Rekabet ve Yarış [ 47-58 ]
YARIŞAN AŞIKLAR
6 Mehmet Çeribaş, Kırgız Âşık Edebiyatında Aytış [ 59-74 ]
7 Metin Eke, Geçmişte Yapılan Âşık Atışmalarının Günümüzdeki Görünümü [ 75-84 ]
8 Mevhibe Coşar, Söz Yarışında Yenilmezlik: ‘Olsa Eski Günlerim/ Daha Güzel
Söylerim’
[ 85-96 ]
9 Erdal Karaman, Azerbaycan Kültür ve Edebiyatında ‘Meyhane’ [ 97-109 ]
MÜNAZARA
10 Bilal Çakıcı, Mehmed Bahâeddin’in ‘Münâzara-ı Seyf ü Kalem’i [ 110-130 ]
SOSYAL YARIŞ
11 Zuhal Kültüral, Kerim Gurbannepesov’un ‘Dövür Beyle Däldir’ Şiiri ve Sosyal
Hayatta Yarış
[ 131-140 ]
12 Makbule Sarıkaya, Bir Yarışma Örneği: Çok Evlatlılar Müsabakası [ 141-148 ]
13 Erkan Kayaöz, Av ve Avcı Arasındaki Yarışma [ 149-156 ]
SANAT YARIŞMALARI
14 Ali Asker Bal, Türkiye’de Sanat Yarışmaları; Tartışmalı Bir Temsil Alanı [ 157-163 ]
YARIŞ KURALLARI
15 Sezer Özyaşamış Şakar, Dil, Kültür Bağlamında Bazı Yarışlar ve Ödülleri [ 164-185 ]
16 Bahadır Güneş, Yarışma Esasında Üretilen Söz Sanatlarının Adlandırılması [ 186-193 ]
17 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Yarış-Pir-Ruhî İlahî Mitolojik Bağlantısına
Dair
[ 194-204 ]
ÇOCUK YARIŞLARI
18 Atilla Coşkun Toksoy, Yarışma Niteliği Taşıyan Geleneksel Çocuk Oyunları [ 205-220 ]
19 Erhan Taşbaş, Aymira Maratkızı, Kırgız Ulusal Oyunları [ 221-243 ]
20 İlhama Jafarova, Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları [ 244-261 ]
GÜZELLİK YARIŞI
21 Emine Koca, Fatma Koç, Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin
Oluşumuna Etkileri
[ 262-287 ]
22 Celalettin Rumi Çelebi, Meral Yıldırım, Ruşen Akman, Şennur Kayabaş, 1929-1933
Yılları Türkiye Güzellerinin Saç Tasarımlarının Değerlendirilmesi
[ 288-301 ]
23 Celalettin Rumi Çelebi, Tülay Kahraman, Ömür Uçar, 1996- 2009 Türkiye
Güzellerinin Karakteristik Yüz ve Makyaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi
[ 302-320 ]
YARIŞA MÜZİK
24 Semih Altınölçek, Güreş Karşılaşmalarında Müziğin Yeri ve Önemi [ 321-328 ]
YARIŞ KELİMELERİ
25 Erkan Demir, “Bir Şeyde Yardım ve Yarış Etmek”; -(I)ş-, -(U)ş- Eki [ 329-352 ]
SPOR YARIŞLARI
26 Mualla Uydu Yücel, Kazak Türklerinin Milli Oyunlarındaki At Yarışları [ 353-376 ]
27 Mutlu Özgen, Osmanlı Şenliklerinde Bir Gösteri Sporu: Kabak Oyunu [ 377-393 ]
28 İbrahim Yıldıran, Cirit Oyunu ile İlgili Yabancı Dillerde Yayınlanmış Eserler Üzerine
Açıklamalı Bibliyografya Denemesi
[ 394-409 ]


Yıl II, Sayı 2, Temmuz 2010 “Kültür Tarihimizde Hamam, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun ”

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I-II]
ORYANTALİST HAMAM
1 Anna Vanzan, Turkish Hamman and the West: Myth and Reality [1-12]
KÜLTÜR TARİHİ
2 Ali Asker Bal, Oryantalist Resimde Bedenin Kolonileştirilmesi Bağlamında “Türk
Hamamı” İmgesi
[13-23]
HALK İNANÇLARI
3 Orhan Çeltikci, Anamas Yöresi Halk İnançlarında Temizlik Kavramı [24-34]
4 Nuran Elmacı, Ahmet Taşgın, “Haram Sudan Atladım” Diyarbakır’da Saram Su ile İlgili
İnanışlar
[35-40]
SU VE SABUN
5 Mesut Şen, Su [41-71]
6 Erol Göka, Su ile Mahrem Maceramız [72-79]
7 Said Öztürk, Osmanlı Kültürel Mirasında Sabun [80-93]
DEĞİŞİM
8 Nejat Yentürk, Roma Banyosu Nasıl Türk Hamamı Oldu? [94-102]
9 Hatice P. Erdemir, Hellen ve Roma Toplumlarında Tuvalet ve Temizlik [103-122]
HAMAM ÇİNİLERİ
10 Latife Aktan, İstanbul’daki Çinili Hamamlar [123-133]
EDEBİYATTA TEMİZLİK KONUSU
11 H. Harika Durgun, Yakup Kadri’nin Eserlerinde Anadolu İnsanı ve Temizlik Sorunu [134-
147]
12 Cafer Gariper, Yasemin Küçükcoşkun, Elif Şafak’ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu,
Temizlik ve Arınma
[148-168]
HAMAM MİNYATÜRLERİ
13 Gülsün Parlar, Türk Minyatür Resminde Hamam Kültürüne Dayalı Örnekler ve
Batılılaşmaya Yönelik İlk Denemelerde Plastik Ya
klaşımlar [169-184]

2009

Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2009 Türk Kültüründe Av, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İçindekiler

  • Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I-III]

Av Merasimleri

Destanlarda Av

Av Yasaları

Av Silahları

Sünger Avcılığı

Balıkçılık

Avcılar ve Balıkçılar

Avcılık

Av Mutfağı

Av ve Müzik


Yıl 1, Sayı 2/1, Temmuz 2009 Türk Kültüründe Hakaret, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İçindekiler

Hakaret Çeşitlemesi

Mahkemelik Hakaret

Meydana Yansıyan Hakaret


Yıl 1, Sayı 2/2, Temmuz 2009 Türk Kültüründe Terzilik, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İçindekiler

Terzilik Teşkilatı

Terzilik Kayıtları

Kıyafetler

Terzilik Mesleği

Edebiyata Yansımalar

Terzilik Terimleri

Yayın

Değerli meslektaşım,  
Şans oyunları
konulu çalışmaya / yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum. Çalışmanın amacı kültürümüzde şans oyunları konusundaki birikimin tespit edilmesidir. Kaynaklarda ve edebiyat metinlerindeki kayıtlar, şans oyunlarının çeşidi, kızma birader gibi oyunların kökeni, oyun malzemesinin üreticileri, zar, zar tutmak, şans oyununu müptelaları, mekanlar, oyunlarda kullanılan terminoloji, şans ile ilgili kavramların dilde ifade biçimleri, etimolojiler, vb. gibi konular bu çalışmanın kapsamına girer.  “Şans oyunları” çalışmasına katılmayı arzu ederseniz 15  Nisan 2020 tarihine kadar yazı başlığınızı ve kısa bir özetini e-posta ile tarafıma ulaştırmanızı rica ederim. Yazıların teslim tarihi 1 Ekim 2020’dir.

Değerli meslektaşım,  
Tango
konulu çalışmaya / yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum. Çalışmanın amacı kültürümüzde tango konusundaki birikimin tespit edilmesidir. Kaynaklarda ve edebiyat metinlerindeki kayıtlar, ilgili şahsiyetlerin tanıtımı, algılanışı, türler, tango sözleri, söz yazarlığı, sözlerin incelenmesi, orkestraları, memkanlar, ortamlar vb. gibi konular bu çalışmanın kapsamına girer.  “Tango” çalışmasına katılmayı arzu ederseniz 30 Mart 2020 tarihine kadar yazı başlığınızı ve kısa bir özetini e-posta ile tarafıma ulaştırmanızı rica ederim. Yazıların teslim tarihi 1 Ekim 2020’dir.

Kan bağı   
konulu çalışmaya / yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum. Çalışmanın amacı kültürümüzde gayri meşru çocuk ve bu bağlamda meşruiyet anlayışı konusundaki birikimin tespit edilmesidir. Tarih ve edebiyat metinlerindeki kayıtlar, örnekler; tanımlamalar; Türkçede bu ve yakın kavramları karşılayan kelimeler, deyimler ve etimolojiler, [mesela, Moğolca çülMoğolların Gizli Tarihi, paragraf 254]; miras vb. gibi konular bu çalışmanın kapsamına girer.  “Kan bağı” çalışmasına katılmayı arzu ederseniz 1 Mart 2020 tarihine kadar yazı başlığınızı ve kısa bir özetini e-posta ile tarafıma ulaştırmanızı rica ederim. Yazıların teslim tarihi 1 Eylül 2020’dir.

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali 
eminenaskali@gmail.com

Yazı gönderebileceğiniz diğer konular: Vefa/Vefasızlık, Radyo, Sirk, Dedikodu, Cüce, Cimrilik, Kumar, Açık artırma, Güfte, Su, Yaşlılık.
Acta Turcica’nın sayfasında (https://actaturcica.org/e-kitaplar/) pdf yayınları bulabilirsiniz.
2019’da basılanlar:
Kürk Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019 
Böcek Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019 
Alay Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019 
Fakirlik, Libra, İstanbul 2019 
Hırsızlık Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019 
Gelin Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019