Yayın

Değerli meslektaşım,  
Şans oyunları
konulu çalışmaya / yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum. Çalışmanın amacı kültürümüzde şans oyunları konusundaki birikimin tespit edilmesidir. Kaynaklarda ve edebiyat metinlerindeki kayıtlar, şans oyunlarının çeşidi, kızma birader gibi oyunların kökeni, oyun malzemesinin üreticileri, zar, zar tutmak, şans oyununu müptelaları, mekanlar, oyunlarda kullanılan terminoloji, şans ile ilgili kavramların dilde ifade biçimleri, etimolojiler, vb. gibi konular bu çalışmanın kapsamına girer.  “Şans oyunları” çalışmasına katılmayı arzu ederseniz 15  Nisan 2020 tarihine kadar yazı başlığınızı ve kısa bir özetini e-posta ile tarafıma ulaştırmanızı rica ederim. Yazıların teslim tarihi 1 Ekim 2020’dir.

Değerli meslektaşım,  
Tango
konulu çalışmaya / yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum. Çalışmanın amacı kültürümüzde tango konusundaki birikimin tespit edilmesidir. Kaynaklarda ve edebiyat metinlerindeki kayıtlar, ilgili şahsiyetlerin tanıtımı, algılanışı, türler, tango sözleri, söz yazarlığı, sözlerin incelenmesi, orkestraları, memkanlar, ortamlar vb. gibi konular bu çalışmanın kapsamına girer.  “Tango” çalışmasına katılmayı arzu ederseniz 30 Mart 2020 tarihine kadar yazı başlığınızı ve kısa bir özetini e-posta ile tarafıma ulaştırmanızı rica ederim. Yazıların teslim tarihi 1 Ekim 2020’dir.

Kan bağı   
konulu çalışmaya / yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum. Çalışmanın amacı kültürümüzde gayri meşru çocuk ve bu bağlamda meşruiyet anlayışı konusundaki birikimin tespit edilmesidir. Tarih ve edebiyat metinlerindeki kayıtlar, örnekler; tanımlamalar; Türkçede bu ve yakın kavramları karşılayan kelimeler, deyimler ve etimolojiler, [mesela, Moğolca çülMoğolların Gizli Tarihi, paragraf 254]; miras vb. gibi konular bu çalışmanın kapsamına girer.  “Kan bağı” çalışmasına katılmayı arzu ederseniz 1 Mart 2020 tarihine kadar yazı başlığınızı ve kısa bir özetini e-posta ile tarafıma ulaştırmanızı rica ederim. Yazıların teslim tarihi 1 Eylül 2020’dir.

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali 
eminenaskali@gmail.com

Yazı gönderebileceğiniz diğer konular: Vefa/Vefasızlık, Radyo, Sirk, Dedikodu, Cüce, Cimrilik, Kumar, Açık artırma, Güfte, Su, Yaşlılık.
Acta Turcica’nın sayfasında (https://actaturcica.org/e-kitaplar/) pdf yayınları bulabilirsiniz.
2019’da basılanlar:
Kürk Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019 
Böcek Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019 
Alay Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019 
Fakirlik, Libra, İstanbul 2019 
Hırsızlık Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019 
Gelin Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2019