2013

Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş
MEVSİMLER VE MEKÂN
1 M. Baha Tanman, Türk Mimarisinde Mevsimler [Sayfa sayısı: 30; Kaynak sayısı: 56]
TANRILAR KATINDA MEVSİMLER
2 Meral Hakman, Anadolu Tanrılarının Tabiat İle İlişkisi Üzerine Bir Gözlem [Sayfa
sayısı: 18; Kaynak sayısı: 42]
MEVSİMLER, İNANÇLAR VE UYGULAMALAR
3 Yasemin Özdemir, Anadolu Güneş Saatleri [Sayfa sayısı: 27; Kaynak sayısı: 43]
4 Mükerrem Bedizel Zülfikar Aydın, Osmanlı Dönemi Ziraat Eserlerinde Gök Cisimleri Tarım, İklim – Tarım, Mevsim – Tarım İlişkileri [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 13]
5 Fadime Tikbaş Apak, Rize – Çamlıhemşin Örneğiyle Mevsimlere İlişkin İnanç,
Bayram ve Ritüeller
[Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 17; Kaynak kişi sayısı: 6]
6 Ali Demirsoy, Bir Astronomi – Mühendislik – Kadastro Harikası: Kemaliye Sulama
(Su Yönetim) Sistemi
[Sayfa sayısı: 6]
KELİMELERDE MEVSİM
7 Bahtiyar Aslan, Türk Şiirinde Kar Ögesi [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 18]
8 Makbule Sarıkaya, Gürbüz Türk Çocuğu ve Mevsimler [Sayfa sayısı: 16; Kaynak
sayısı: 45]
9 Macit Balık, Latife Tekin’in Romanlarında Ekolojik Duyarlılık ve Çevreci Eleştiri
[Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 17]
10 Murat Mat, “Harman” Adının Etimolojisi ve Zaman Anlamı [Sayfa sayısı: 7; Kaynak
sayısı: 25]
11 Ertan Besli, Eski ve Orta Türkçe İklim ve Mevsim İsimlerinin Lügatçesi [Sayfa sayısı:
21; Kaynak sayısı: 14]
12 Hasan Köksal, Doğa Olaylarını Gözlemleyerek Yapılan Tahminler: Melhameler
[Sayfa sayısı: 19; Kaynak sayısı: 9]
COĞRAFYADA MEVSİM
13 Nurten Günal, Türkiye’de İklimin Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri [Sayfa
sayısı: 22; Kaynak sayısı: 26]
14 Nurten Günal, Türkiye’de Kar Yağışı, Karın Yerde Kalma Süresi ve Daimi Kar Sınırı
[Sayfa sayısı: 13; Kaynak sayısı: 24]


Yıl V, Sayı 2, Temmuz 2013 Kültürümüzde Yemin, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I]
DEVLETTE YEMİN
1 Necdet Öztürk, 15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde İlginç Ant/Yemin Kayıtları
[Sayfa sayısı: 11; Kaynak sayısı: 6]
2 Güler Yarcı, Osmanlıda Yemin ve Tahlif
[Sayfa sayısı: 41; Kaynak sayısı: 29, Arşiv belgeleri: 74]
ÖRF VE RİTÜELLERDE YEMİN
3 Ali Duymaz, Berna Ayaz, Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık
İlişkilerinde Ant

[Sayfa sayısı: 28; Kaynak sayısı: 25; Kaynak Kişi Sayısı: 24]
4 Erhan Aktaş, Türklerde ve Macarlarda Ant İçme ve Kan Kardeşliği
[Sayfa sayısı: 5; Kaynak sayısı: 14]
İNANÇLAR, TABULAR VE YEMİN
5 Caner Işık, İkrar Cemi ve Ritüelleri
[Sayfa sayısı: 18; Kaynak sayısı: 5]
6 Erkan Demir, Üç Ant Bir Günde, Yalan Üçü de
[Sayfa sayısı: 7; Kaynak sayısı: 1]
7 İsa Yüceer, Kur’an’da Kasem ve Yemin Lafızları
[Sayfa sayısı: 10; Kaynak sayısı: 1]
MİLLETE YEMİN
8 Işılay Işıktaş Sava, 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi
[Sayfa sayısı: 13; Kaynak sayısı: 13]
YEMİN SÖZLERİ
9 Gülşen Özçakman, Eylem-Söz Dönüşümünde Ant
[Sayfa sayısı: 6; Kaynak sayısı: 15]
10 Bahadır Güneş, Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Türkleri Ağzında
Yeminlerin Kullanılışı

[Sayfa sayısı: 15; Kaynak sayısı: 23: Kaynak Kişi Sayısı: 2]
11 Canser Kardaş, Bilal Altan, Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu
Örneği

[Sayfa sayısı: 11; Kaynak sayısı: 9; Kaynak Kişi Sayısı: 18]
12 Anna Grabolle-Çeliker, “May the Bread Shred Me into Tiny Bits” – Oaths in Kurmanji
Kurdish from The Van Region

[Sayfa sayısı: 9; Kaynak sayısı: 8]
13 Orçun Ünal, “Ant” Kelimesinin Kökeni Üzerine
[Sayfa sayısı: 8; Kaynak sayısı: 18]
14 Caşteğin Turgunbayer, Kırgızlarda Bir Gelenek Olarak Yemin Etme ve Yemin için
Kullanılan Kelimeler

[Sayfa sayısı: 15; Kaynak sayısı: 25]