2012

Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012, Kültürümüzde Toprak, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I]
PİŞMİŞ TOPRAK
1 Buket Acartürk, Toprağın Binlerce Yıllık Macerası [1-17]
2 Deniz Onur Erman, Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı [18-33]
3 İrem Çalışıcı Pala, Osmanlı Sarayında Dinin ve Bazı İnançların Etkisiyle Pişmiş Toprak
Yiyecek Eşyası Kullanımı
[34-50]
4 Muna Silav Utkan, Çatalhöyük [51-61]
TOPRAK HUKUKU
5 Sevim Yılmaz Önder, 14. Yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü
[62-79]
6 Sedat Erkut, Esma Reyhan, Hititlerde Toprak Edinme ve Arazi Bağış Belgelerinden
Örnekler
[80-86]
7 Güler Yarcı, Osmanlı Maliyesinde Toprak Bastı Vergisi [335-375]
ZİRAAT
8 Makbule Sarıkaya, Türkiye’de Zirai Eğitime Bir Örnek: Kalender Ziraat Yurdu
[87-101]
TOPRAK COĞRAFYASI
9 Güven Şahin, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Toprak Araştırmaları [102-118]
10 Taner Okan, Orhan Sevgi, H. Barış Tecimen, Türkiye’de Toprak Kullanma ve Koruma
Kültürü
[119-131]
TOPRAĞIN İNSANLARI
11 Ali Asker Bal, Toprak Kesilen Bedenler; Neşet Günal’ın Kırsal Yaşam Manzaraları
[132-140]
12 Nigar Pösteki, Türk Sinemasında Toprak Mülkiyetine Bakış [141-171]
EDEBİYATTA TOPRAK
13 Ebru Burcu Yılmaz, Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana Romanında Toprağın Dili
[172-182]
14 Namık Kemal Şahbaz, Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiirlerinde Toprak Teması ve Sakarya
Meydan Savaşı’nın “Ve Toprak”ı
[183-192]
SÖZLÜKTE “TOPRAK”
15 İsa Yüceer, Kur’an’da Toprak ve Yeryüzü Lafızları [193-206]
16 G. Selcan Sağlık Şahin, Türkmen Türklerinde Toprak [207-221]
17 Orhan Sevgi, O. Yalçın Yılmaz, H. Barış Tecimen, Taner Okan, Türklerde Toprak
Bilgisinin Kökenleri
[222-234]
18 H. Barış Tecimen, Orhan Sevgi, Taner Okan, Türkiye Türkçesinde Geleneksel Toprak
Bilgisi
[235-247]
TOPRAK VE İNANÇLAR
19 Aynur İnce, Anadolu’da Alevî-Bektaşî Geleneğinde Kerbelâ Toprağının Kullanımı
[248-258]
20 Metin Eren, Türk Kültüründe Ölüm ve Toprakla İlgili İnanış ve Ritüeller [259-271]
21 Ayşe Güç Işık, Müslüman-Yezidi İlişkileri Örneğinde Arındırıcı Bir Madde Olarak
Toprak
[273-280]
TOPRAK VE ŞİFA
22 Yasemin Demircan, Tıyn-ı Mahtûm: Akdeniz Dünyasının Mucize Toprağı [281-295]
23 Canser Kardaş, Şırnak Türbelerinde Toprakla İlgili Uygulamalar [296-301]
GELENEKTE “TOPRAK”
24 Gülpınar Akbulut, Türk Kültüründe Toprak Yeme Alışkanlığı (Jeofaji): Arguvan’dan
Örnek Bir Çalışma
[302-315]
25 Pınar Kasapoğlu Akyol, Kullanım Şekilleri ve Geleneğiyle Kültürümüzde Toprak
[316-334]
26 Yasemin Bulut, Toprak, Kum, Balçık, Çamur, Kil ve Mil Üzerine [375-386]


Yıl IV, Sayı 2-1, Temmuz 2012 “Kültürümüzde Tebdil-i Kıyafet”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
METAMORFOZ KELİMELERİ
1 Murat Elmalı, Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz [1-34]
İNANÇLARDA KALIP DEĞİŞTİRME
2 İrvin Cemil Schick, (çev. Pelin Tünaydın), Tebdil-i Kıyafet, İrtidad ve İhtida [35-45]
3 Caner Işık, Halk İnançlarında Kalıp Değiştirme, Ruh Göçü [46-60]
4 Ahmet Koçak, Hayatın Ölümden Sonra Uçuşa Tebdili [61-95]
EDEBİYATTA TEBDİL-İ KIYAFET
5 Simge Özer Pınarbaşı, Türk Kültüründe Kuşa Dönüşen Kadınlar [96-103]
6 Nuran Tezcan, Divan Edebiyatında Aşk, Kadın Kahramanlar ve Kıyafet Değiştirme
Motifi
[104-117]
7 Reza Khalily, Azerbaycan Masallarında Şah Abbas’ın Tebdil-i Kıyafetleri [118-139]
8 Namık Kemal Şahbaz, Ovidius’un “Metamorphoses” Adlı Eserini Türkçeye İlk Çevirisi
ve Salih Zeki Aktay’ın Çevirileri Üzerine
[140-150]
MODA KIYAFET
9 Makbule Sarıkaya, “Resimli Ay”da Kıyafet [151-173]
TRANSVESTİZM
10 Mehmet Ali Yolcu, Koryak ve Çukçi Şamanlığında Transvestizm [174-189]


Yıl IV, Sayı 2-2, Temmuz 2012 Kültürümüzde Marangozluk, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
MARANGOZLUK KELİMELERİ
1 Nurgül Moldalieva, Kırgız Kültüründe “Cıgaççılık (Marangozluk)” ve “Boz Üy” ile
İlgili Kelimeler Üzerine
[1-15]
MARANGOZLUK GELENEĞİ
2 Canser Kardaş, Cizre’de Geleneksel Üretim Yapan Marangozlar [16-23]
3 Seher Tetik Işık, Recep Uslu, Türk Müziğinde Ağaç ve Çalgı Yapım Bibliyografyası
[24-41]
MASALLARDA MARANGOZLUK
4 Saim Sakaoğlu, Masallarımızda Marangozluk Kavramı [42-49]