2011

Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Sunuş
ARICILIK MONOGRAFİLERİ
1 Mustafa Karataş, Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri [ 1-16 ]
2 Necat Çetin, Torbalı’da Arıcılık [ 17-27 ]
ANTİK ANADOLU’DA BAL
3 Dinçer Savaş Lenger, Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal [ 28-35 ]
4 Sedat Erkut, Hititler’de Arı ve Bal [ 36-39 ]
BAL VE BALMUMU
5 Arzu Kılınç, 19. Yüzyılda Karadeniz’de Üretilen Bal ve Balmumu [ 40-56 ]
HELVA
6 Alev Özbil, Edirne’nin Gaziler Helvası ve Helva Sohbetleri [ 57-62 ]
LAFINIZI BALLA
7 Ayşe Nur Kırgız Sağın, Yunus Emre’nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan [ 63-68 ]
8 Fatma Pekşen, Divriği Kültüründe Arı ve Bal [ 69-85 ]
9 Eyup Sertaç Ayaz, Türkiye Türkçesinde Arı ile İlgili Atasözleri ve Deyimler [ 86-101 ]
ARI SEMBOLÜ
10 Mehmet Kahyaoğlu, Hanedan Sembolü Olarak Arı [ 102-108 ]
ARILAR
11 Rikap Yüce, Balarısı (Apis Mellifera Linnaeus, 1758)’nın Üremesi ve Sosyal Yaşantısı
[ 109-117 ]
12 Zeynel Arslangündoğdu, Bal Arısı (Apis mellifera L., 1758) [ 118-129 ]
ÇEVİRİ
13 Edward Tryjarski (çev. Ayşe Nur Kırgız Sağın), Türklerde Arıcılık [ 130-161 ]


Yıl III, Sayı 1/2, Ocak 2011 Kültürümüzde İntikam, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Sunuş
TARİHTEN ÖRNEKLER
1 Neslihan Koç Keskin, 17. Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın
İntikamı
[ 162-172 ]
2 Sevim Yılmaz Önder, Vengeance in the Chronicles Written in Old Anatolian Turkish
[ 173-211 ]
3 Samira Kortantamer, Şecer ud-Durr’un İntikamı [ 212-218 ]
DESTANLARDA İNTİKAM
4 Abdulselam Arvas, Kırgız Destanlarında İntikam Duygusu ve İntikam Biçimleri
[ 219-233 ]
İNTİKAM SÖZLERİ
5 Özlem Demirel Dönmez, Divanü Lûgati’t Türk ve Kutadgu Bilig’de İntikam Kelimeleri
[ 234-241 ]
6 Bahadır Güneş, Genel Ağ Sözlüklerinde İntikam/Öç ve İlgili Kavramların Ele Alınışı
[ 242-254 ]
7 Gülcan Çolak Bostancı, Bir İntikam Hançeri Olarak Kelimeler [ 255-275 ]
EDEBİYATTA İNTİKAM
8 Fatih Yıldız, Hiciv Oklarına Çekilen Kılıç: Nef’î’nin Ölümü [ 276-290 ]
9 Nebahat Yusoğlu, Ahmet Midhat Efendi’nin Macera Romanlarında İntikam [ 291-301 ]
10 Mevhibe Coşar, İntikam: Öznesi de Nesnesi de Mağdur Bir Duygu [ 302-309 ]
11 Elmas Şahin, “Mektup Aşkları”nda İntikam [ 310-321 ]
12 Hikmet Koraş, Rauf Parfi’nin Şiirlerinde İntikam [ 322-352 ]
İNTİKAM GELENEKLERİ
13 Sahure Çınar, Erzurum Hamamlarında İntikam [ 353-358 ]
14 Mustafa Güneş, Tasavvuf Kültüründe İntikam (Erzurumlu İbrahim Hakkı Örneği)
[ 359-367 ]
15 Elmira G. Cahiyeva, Kumuklarda Kan Davası Geleneği [ 368-371 ]


Yıl III, Sayı 2, Temmuz 2011 Kültürümüzde Kasaplık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I]
KASAPLIK GELENEĞİ
1 Pınar Kasapoğlu Akyol, Çorum’un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında
Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Kasaplık Kültürüne Bir Bakış
[ 1-23 ]
2 Baktıbek İsakov, Kırgız Konar Göçerlerinde Kasaplık Geleneği: At Kesme Âdeti [ 24-31 ]
KASAPLIK ALETLERİ
3 Priscilla Mary Işın, Kasaplık Aletleri [ 32-52 ]
OSMANLI MİNYATÜRÜNDE KASAPLIK
4 Ebru Zeren, Gözde Sazak, Osmanlı Minyatüründe Kasaplık [ 53-78 ]
EDEBİYATTA KASAPLIK
5 Fuzuli Bayat, Köroğlu Destanında Kasapoğlu [ 59-88 ]
6 Yunus Kaplan, Divan Şiirinde Kasaplık [ 89-102 ]
SÖZLÜKTE “KASAP”
7 Bülent Özkan, Güncel Türkçe Sözlük’te “kasap” Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem
Araştırması
[103-118]