2010

Yıl II, Sayı 1, Ocak 2010 “Kültür Tarihimizde Yarış, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun ”

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I-III]
DESTANLARDA YARIŞ
1 Mehmet Aça, Berna Olgunsoy, Tıva Kahramanlık Destanlarında Sınama ve Yarışlar
[ 1-18 ]
2 Salih Mehmet Arçın, Tıvaca Bir Destan: Haan-Tögüldür ve Yarış [ 19-29 ]
MASALLARDA YARIŞ
3 Sedat Adıgüzel, Bazı Azerbaycan Masallarında Yarış ve Rekabet [ 30-38 ]
4 Ayten Atay, Nogay Masallarında Yarış [ 39-46 ]
5 Hüseyin Baydemir, Özbek Folklorunda Rekabet ve Yarış [ 47-58 ]
YARIŞAN AŞIKLAR
6 Mehmet Çeribaş, Kırgız Âşık Edebiyatında Aytış [ 59-74 ]
7 Metin Eke, Geçmişte Yapılan Âşık Atışmalarının Günümüzdeki Görünümü [ 75-84 ]
8 Mevhibe Coşar, Söz Yarışında Yenilmezlik: ‘Olsa Eski Günlerim/ Daha Güzel
Söylerim’
[ 85-96 ]
9 Erdal Karaman, Azerbaycan Kültür ve Edebiyatında ‘Meyhane’ [ 97-109 ]
MÜNAZARA
10 Bilal Çakıcı, Mehmed Bahâeddin’in ‘Münâzara-ı Seyf ü Kalem’i [ 110-130 ]
SOSYAL YARIŞ
11 Zuhal Kültüral, Kerim Gurbannepesov’un ‘Dövür Beyle Däldir’ Şiiri ve Sosyal
Hayatta Yarış
[ 131-140 ]
12 Makbule Sarıkaya, Bir Yarışma Örneği: Çok Evlatlılar Müsabakası [ 141-148 ]
13 Erkan Kayaöz, Av ve Avcı Arasındaki Yarışma [ 149-156 ]
SANAT YARIŞMALARI
14 Ali Asker Bal, Türkiye’de Sanat Yarışmaları; Tartışmalı Bir Temsil Alanı [ 157-163 ]
YARIŞ KURALLARI
15 Sezer Özyaşamış Şakar, Dil, Kültür Bağlamında Bazı Yarışlar ve Ödülleri [ 164-185 ]
16 Bahadır Güneş, Yarışma Esasında Üretilen Söz Sanatlarının Adlandırılması [ 186-193 ]
17 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Yarış-Pir-Ruhî İlahî Mitolojik Bağlantısına
Dair
[ 194-204 ]
ÇOCUK YARIŞLARI
18 Atilla Coşkun Toksoy, Yarışma Niteliği Taşıyan Geleneksel Çocuk Oyunları [ 205-220 ]
19 Erhan Taşbaş, Aymira Maratkızı, Kırgız Ulusal Oyunları [ 221-243 ]
20 İlhama Jafarova, Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları [ 244-261 ]
GÜZELLİK YARIŞI
21 Emine Koca, Fatma Koç, Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin
Oluşumuna Etkileri
[ 262-287 ]
22 Celalettin Rumi Çelebi, Meral Yıldırım, Ruşen Akman, Şennur Kayabaş, 1929-1933
Yılları Türkiye Güzellerinin Saç Tasarımlarının Değerlendirilmesi
[ 288-301 ]
23 Celalettin Rumi Çelebi, Tülay Kahraman, Ömür Uçar, 1996- 2009 Türkiye
Güzellerinin Karakteristik Yüz ve Makyaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi
[ 302-320 ]
YARIŞA MÜZİK
24 Semih Altınölçek, Güreş Karşılaşmalarında Müziğin Yeri ve Önemi [ 321-328 ]
YARIŞ KELİMELERİ
25 Erkan Demir, “Bir Şeyde Yardım ve Yarış Etmek”; -(I)ş-, -(U)ş- Eki [ 329-352 ]
SPOR YARIŞLARI
26 Mualla Uydu Yücel, Kazak Türklerinin Milli Oyunlarındaki At Yarışları [ 353-376 ]
27 Mutlu Özgen, Osmanlı Şenliklerinde Bir Gösteri Sporu: Kabak Oyunu [ 377-393 ]
28 İbrahim Yıldıran, Cirit Oyunu ile İlgili Yabancı Dillerde Yayınlanmış Eserler Üzerine
Açıklamalı Bibliyografya Denemesi
[ 394-409 ]


Yıl II, Sayı 2, Temmuz 2010 “Kültür Tarihimizde Hamam, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun ”

İÇİNDEKİLER
Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I-II]
ORYANTALİST HAMAM
1 Anna Vanzan, Turkish Hamman and the West: Myth and Reality [1-12]
KÜLTÜR TARİHİ
2 Ali Asker Bal, Oryantalist Resimde Bedenin Kolonileştirilmesi Bağlamında “Türk
Hamamı” İmgesi
[13-23]
HALK İNANÇLARI
3 Orhan Çeltikci, Anamas Yöresi Halk İnançlarında Temizlik Kavramı [24-34]
4 Nuran Elmacı, Ahmet Taşgın, “Haram Sudan Atladım” Diyarbakır’da Saram Su ile İlgili
İnanışlar
[35-40]
SU VE SABUN
5 Mesut Şen, Su [41-71]
6 Erol Göka, Su ile Mahrem Maceramız [72-79]
7 Said Öztürk, Osmanlı Kültürel Mirasında Sabun [80-93]
DEĞİŞİM
8 Nejat Yentürk, Roma Banyosu Nasıl Türk Hamamı Oldu? [94-102]
9 Hatice P. Erdemir, Hellen ve Roma Toplumlarında Tuvalet ve Temizlik [103-122]
HAMAM ÇİNİLERİ
10 Latife Aktan, İstanbul’daki Çinili Hamamlar [123-133]
EDEBİYATTA TEMİZLİK KONUSU
11 H. Harika Durgun, Yakup Kadri’nin Eserlerinde Anadolu İnsanı ve Temizlik Sorunu [134-
147]
12 Cafer Gariper, Yasemin Küçükcoşkun, Elif Şafak’ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu,
Temizlik ve Arınma
[148-168]
HAMAM MİNYATÜRLERİ
13 Gülsün Parlar, Türk Minyatür Resminde Hamam Kültürüne Dayalı Örnekler ve
Batılılaşmaya Yönelik İlk Denemelerde Plastik Ya
klaşımlar [169-184]