2009

Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2009 Türk Kültüründe Av, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İçindekiler

  • Emine Gürsoy Naskali, Giriş [I-III]

Av Merasimleri

Destanlarda Av

Av Yasaları

Av Silahları

Sünger Avcılığı

Balıkçılık

Avcılar ve Balıkçılar

Avcılık

Av Mutfağı

Av ve Müzik


Yıl 1, Sayı 2/1, Temmuz 2009 Türk Kültüründe Hakaret, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İçindekiler

Hakaret Çeşitlemesi

Mahkemelik Hakaret

Meydana Yansıyan Hakaret


Yıl 1, Sayı 2/2, Temmuz 2009 Türk Kültüründe Terzilik, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

İçindekiler

Terzilik Teşkilatı

Terzilik Kayıtları

Kıyafetler

Terzilik Mesleği

Edebiyata Yansımalar

Terzilik Terimleri